Oplossing: Maximumsnelheid verlagen

Naar lijst

Zet maximum snelheid terug naar 100/1220 km/u.

Een simpele maar krachtige maatregel kan zijn om de maximumsnelheid te verlagen. Het is ook een maatregel die de overheid relatief snel kan nemen, tegen zeer lage kosten. Het is aan de overheid hoe moeilijk of gemakkelijk ze het voor zichzelf willen maken.

Teruggaan naar 100/120 levert een CO2-reductie van 0,2 Mton (megaton) op. Nog meer vertragen kan 1,2 Mton opleveren.

bekijk externe pagina

tinyurl: link