Oplossing: Groene daken

Naar lijst

De gemeente moet zich inzetten voor meer groene daken

Over groendaken is al veel berekend: schonere lucht, meer insecten, verkoeling, minder pijnstillersgebruik en nog veel meer voordelen. Maar het levert ook CO2-besparing op.

De Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen berekende dat de 9 grootste steden al meer dan 40 km plat dak hebben. Als we er sedum op doen, scheelt dat 0,1 Mton CO2. Kiezen we ook voor natuurlijke daken of een combinatie met zonnepanelen, dan neemt de besparing toe.

tinyurl: link