Oplossing: Stop de subsidies op biomassa

Naar lijst

Door bio-energie op te nemen in de doelstellingen voor hernieuwbare energie, bevordert de EU directe en indirecte subsidies ervoor, en beweert dat het een duurzaam alternatief is voor fossiele brandstoffen.

Elk jaar miljarden euro's aan subsidies voor hernieuwbare energie, betaald uit een toeslag op onze elektriciteitsrekening - ga naar elektriciteitscentrales die hout verbranden. Dit is geld dat zou moeten gaan naar werkelijk koolstofarme hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, golf- en zonne-energie.

Alles bij elkaar wordt er veel meer hout gestookt voor elektriciteit dan er jaarlijks in Europa wordt geproduceerd. Verbranding van biomassa is verre van groene energie, maar verergert de klimaatverandering, vernietigt bossen en beschadigt de biodiversiteit. Het schaadt ook gemeenschappen die in de buurt van houtpelletfabrieken en biomassacentrales wonen en verspilt het geld van de rekeningbetaler aan een valse oplossing voor onze energiebehoeften.

 

Er zijn dringend rapportagevereisten onder de UNFCCC nodig die de werkelijke emissies en hun impact op het klimaat weerspiegelen, en om de huidige perverse prikkels om biomassa in te voeren weg te nemen die voortvloeien uit de mogelijkheid om ze als nulemissies op het verbrandingspunt te behandelen. In de tussentijd moet de EU haar eigen rapportagevereisten in het kader van haar regeling voor de handel in emissierechten hervormen om ervoor te zorgen dat de emissies van biomassa volledig transparant zijn en de werkelijke klimaateffecten weerspiegelen.

 

bekijk externe pagina

tinyurl: link