Oplossing: Voedselbossen & Tiny Houses

Naar lijst

Deze klimaatoplossing uit het Klimaatplan van de Klimaatcoalitie biedt een enorme kans om de problemen op te lossen die voortvloeien uit de stikstof-, natuur, klimaat- en de wooncrisis. Het mes snijdt hier aan alle kanten: Veel minder vee, bouwmogelijkheden die ongekend zijn, fors meer natuur, meerdere preventieve, mitigerende en adaptieve klimaatoplossingen en boeren met toekomst.

Een Voedselbos is een intensief agro-ecosysteem waarbij ecologie, technologie en economie samengaan. Ze leveren voedsel voor mensen in de omgeving en houden het natuurlijke systeem in stand. Het rendement komt direct voort uit de biologische functionaliteit en de samenhang met het natuurlijk kapitaal. Voedselbossen zijn zo te ontwerpen dat zij de productie van hoogwaardig voedsel combineren met een habitat voor een biodiversiteit aan planten, dieren en micro-organismen. Bovendien hebben ze een educatieve en recreatieve functie en zijn ze van meerwaarde voor de omgeving en het klimaat.

Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende filosofie. Het zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In Tiny Houses wordt permanent gewoond en deze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning.

De Voedselbossen & Tiny Houses klimaatoplossing biedt een slimme combinatie van klein en fijn wonen in Tiny Houses in nieuwe natuur op landbouwgrond. Boeren leggen voedselbossen aan op landbouwgrond bestaande uit eetbare planten, struiken en bomen waaronder heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland. Hierin komen Tiny Houses verscholen tussen de bomen. De boeren verhuren of verpachten een Tiny House inclusief een stukje voedselbosgrond om het de bewoners mogelijk te maken om zelfvoorzienend te leven. De overheid dient boeren die willen stoppen met hun bedrijf een goed uitkoopbedrag te geven voor hun grond zodat de vrijgekomen ruimte beschikbaar gesteld kan worden voor voedselbos & Tiny House projecten. 20.000 ha bos en 60.000 Tiny Houses zijn landelijk haalbaar door belemmerende regelgeving weg te nemen. Lees verder:  2021-12-26-klimaatcoalitie-klimaatplan-voedselbossen-en-tiny-houses.pdf 

bekijk externe pagina

tinyurl: link