Oplossing: Krimp kalver, geiten en schapensectoren

Naar lijst

Het kabinet trekt € 180 miljoen uit voor een warme sanering van de varkenssector om uitstoot van CO2 en stikstof en de stank te reduceren. Tegelijkertijd groeien de vleeskalveren-, geiten- en schapensectoren die samen goed zijn voor ruim 2 Mton aan CO2-uitstoot en de nodige overlast geven. Urgenda stelt voor om ook deze sectoren te begrenzen, beter te controleren en warm te saneren. Deze sectoren zijn samen goed voor ruim 3 Mton CO2-uitstoot. In het eerste jaar is een reductie van 0,2 Mton haalbaar en in het tweede jaar 0,3 Mton. Dit zal bovendien de methaanuitstoot verminderen.

tinyurl: link