Oplossing: Anders verdoven

Naar lijst

Vervang inhalatiegassen en –dampen waar mogelijk met intraveneuze anesthetica. Beide werken vergelijkbaar en medisch gezien is er nauwelijks verschil in uitkomst tussen patiënten die dampvormige of intraveneuze anesthesie hebben gehad. Het veelgebruikte type narcosegas Desfluraan is een 6810 keer sterker broeikasgas dan CO2 (over een periode van 20 jaar. Daarentegen is de CO2-voetafdruk van het intraveneuze middel, Propofol, verwaarloosbaar.

Een tweede voorstel is: Zet de luchtbehandeling van operatiekamers lager wanneer ze niet gebruikt worden. In de operatiekamer moet de lucht per uur 20 keer ververst worden. Wanneer in OK’s, die niet gebruikt worden  de luchtverversing uitgaat kan het energieverbruik met 50% dalen. Besparing is 0.1 Mton. Als aanvulling op deze Urgenda oplossing moedigen wij samen met Greenpeace ziekenhuizen aan om over te stappen op groene stroom zonder biomassa.

bekijk externe pagina

tinyurl: link