Oplossing: Stadsheffing voor een leefbare stad

Naar lijst

Om de stad Londen binnen de ring weer leefbaar te maken, werd in 2003 de Congestion Charge ingevoerd. Dit gebied is nog steeds een van de grootste ter wereld waar dit systeem bestaat. Dit is een tolsysteem waarbij auto's in het centrumgebied binnen de ring - de Congestion Charge Zone - tussen 07.00 uur en 18.00 uur een bedrag per dag moeten betalen. (dit was 10 tot 12 pond). De tol wordt in rekening gebracht via een kentekenherkenningssysteem. Elektrische en zeer schone voertuigen betalen minder dan vuile dieselauto's en bussen.

Dit is verder verfijnd, sinds 2015 zijn er geen uitzonderingen meer en worden alleen volledig elektrische voertuigen gespaard. Nu gaan mensen ook de voorkeur geven aan delen, zodat mensen minder alleen in een auto zitten. Volgens de Amsterdamse Klimaatneutraal Route 2050 (januari 2019) bedraagt ??de uitstoot door transport 360 kiloton per jaar, ofwel 0,36 Mton. Een test in vijf steden binnen de ring (met een scan op alle uitgangen) moet mogelijk zijn met financiële steun van de overheid. Vijf Nederlandse steden die samen een conservatieve geschatte 1,5 Mton aan transportemissies hebben. Stel dat de autokilometers, net als in Londen, met 11% afnemen, dan zou het - heel conservatief - mogelijk moeten zijn om 0,1 Mton CO2 te verminderen.

bekijk externe pagina

tinyurl: link