Oplossing: Vehicle to Grid: de auto als batterij voor de energievoorziening

Naar lijst

We hoeven dan minder netverzwaringen door te voeren omdat stroom lokaal wordt gebufferd en getransporteerd wanneer het netwerk dan aan kan. Door de batterij van elektrische auto's te gebruiken voor het bufferen van stroom ontstaat er meer flexibiliteit in het stroomnetwerk

tinyurl: link