Oplossing: APK voor gebouwen (EPC)

Naar lijst

Een periodieke controle op de daadwerkelijke energieprestatie van gebouwen, een soort APK-test of Energie Prestatie Inspectie (EPC),

Een periodieke controle op de daadwerkelijke energieprestatie van gebouwen, een soort APK-test of Energie Prestatie Inspectie (EPC), zou in de komende 12 tot 18 maanden in de orde van grootte van 0,1 tot 0,2 Mton (5 tot 8 Petajoule) besparen. Een EPK is snel en eenvoudig te implementeren, zonder de wetgeving te wijzigen. De EPK zou betrekking hebben op alle inrichtingen onder het Activiteitenbesluit 2.15 regime en / of alle gebouwen met een gebruiksoppervlak van meer dan 500 m2. Een EPK is nodig om een ??hiaat in het huidige beleid te dichten, waarbij met name wordt gekeken naar de theoretische gemiddelde prestatie van individuele energiebesparende maatregelen, die deze prestatie in de praktijk zelden laten zien.

tinyurl: link