Oplossing: Belasting op luchtvervuiling

Naar lijst

Een belasting op luchtvervuiling in de industrie in Nederland is veelbelovend. Deze zorgt voor een snelle afname van vervuilende emissies en leidt daarmee tot gezondheidswinst en minder Klimaatopwarming. De productie van talloze materialen en eindproducten gaat gepaard met milieuvervuiling en Klimaat opwarming. De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen zouden moeten betalen voor de schade die ze veroorzaken, maar dat is nog lang niet altijd het geval.

De overheid kan ervoor zorgen dat er wél voor de vervuiling en CO2-uitstaat wordt betaald, onder andere door belasting te heffen op die vervuiling en CO2-heffing in te stellen. Het beter beprijzen van milieu- en Klimaatschade staat in Nederland dan ook al lang op de politieke agenda. Lees verder >>>

 

bekijk externe pagina

tinyurl: link