Oplossing: Bomen, bossen en bermen

Naar lijst

Als de industrie op zoek is naar moderne technologieën om CO2 af te vangen, dan is de allerbeste en goedkoopste technologie al uitgevonden: bomen. Met name bossen vangen veel CO2 op in de bodem en in de bomen zelf. Maar individuele bomen nemen ook CO2 op, zorgen voor verkoeling en helpen bij waterberging. Meer bomen en meer groen is daarom al opgenomen in het Klimaatakkoord. Maatregel 35 is drieledig: de plannen voor meer bos en bomen versnellen en bermen beter benutten. Deze maatregel is aanvullend op maatregel 7: duurzamer bosbeheer van bestaande bossen.

tinyurl: link