Oplossing: Duurzamer asfalt

Naar lijst

Nederland heeft een van de meest vertakte wegennetten ter wereld. Van dit netwerk is ongeveer 130.000 kilometer verharde weg. Als grootste opdrachtgever in de GWW-, Weg- en Waterbouwsector kan de overheid bij aanbestedingen voorwaarden stellen aan duurzamer asfalt. Realistisch in 2020 is een besparing van 0,1 Mton CO2 door aanleg van fietspaden van biobased asfalt, meer gebruik van asfalt gemaakt op een lagere temperatuur, meer hergebruik van grondstoffen uit oud asfalt en maatregelen om de levensduur van asfalt te verlengen. Deze maatregel is geschreven in samenwerking met BAM (punten 1 t / m 3) en Miscancell (punt 4).

tinyurl: link