Oplossing: Extra budget voor woningisolatie

Naar lijst

Woningisolatie is een relatief kosteneffectieve manier om CO2 te besparen in de gebouwde omgeving. Eerdere schema's zoals de SEEH werden ook goed gebruikt en waren al snel "leeg".

Heropening van een regeling als de SEEH, inclusief een budget van € 100 miljoen voor 2019/2020, kan leiden tot meer isolatie en 0,2 Mton extra CO2-besparing. Ook hier zou een extra wervingscampagne helpen om de beoogde versnelling daadwerkelijk te realiseren.

tinyurl: link