Oplossing: Inregelen warmte-installaties bedrijven

Naar lijst

Optimaliseer warmte intsallaties om in lijn te zijn me de ontwerpwaarden.

Voor het goed functioneren van een klimaatinstallatie is het van belang dat de luchthoeveelheden in een installatie in lijn worden gebracht met de ontwerpwaarden. Daarnaast is een goede waterzijdige afstelling ook bij allerlei verwarmingsinstallaties erg belangrijk om de installatie efficiënt te laten werken. Slecht afgestelde apparaten verbruiken te veel energie en veroorzaken onnodige CO2-uitstoot. Het technisch potentieel voor utiliteitsbouw ligt tussen de 20 en 30 Petajoule. Voor de komende 1,5 jaar kan de besparing oplopen tot 12 tot 16 Petajoule, afgerond naar beneden leidt dit tot 0,5 Mton CO2-reductie.

bekijk externe pagina

tinyurl: link