Oplossing: Klimaatverandering verplicht vak op school

Naar lijst

Het idee is dat kinderen een uur per week het vak klimaatverandering krijgen. Ze leren dan over veranderingen van het klimaat en vervuiling. Daarnaast komt er bij andere vakken zoals aardrijkskunde en natuurkunde ook meer aandacht voor duurzaamheid. Kinderen hebben het recht om te weten wat hun boven het hoofd hangt. Het gaat om hun gezondheid, natuur, klimaat en toekomst en indien we ze een kans willen geven dan dienen ze bewust te zijn van de risico's en de mogelijkheden.

tinyurl: link