Oplossing: LEDverlichting in bedrijven en kassen

Naar lijst

Versnel de verplichting aan bedrijven om met LED verlichting te werken.

De Tweede Kamer nam met een grote meerderheid een motie aan om bedrijven te verplichten om uiterlijk 1 juli 2020 pas ledverlichting toe te passen. Door de uitvoering van deze motie te versnellen en ledverlichting per 1 januari verplicht te stellen, kan de overheid eind 2020 0,9 Mton CO2 besparen. Hulp voor telers die willen overstappen op LED in de vorm van een lening leidt in 2020 tot nog eens een besparing van 0,1 Mton. De aanschaf van ledverlichting verdient zich terug door een lagere energierekening en kan daardoor rekenen op een breed draagvlak.

tinyurl: link