Oplossing: Leasecontracten voor zonnepanelen (kWh)

Naar lijst

Laat eigenaren van daken die geen zonnepanelen kunnen of willen zonnepanelen leasen.

Eigenaren van grote daken willen vaak geen installatie met zonnepanelen op hun dak aanschaffen en onderhouden, maar willen wel "ontzorgd" worden door een andere partij die de panelen op hun dak legt en vervolgens de eigenaar van het dak verhuurt. Die leasecontracten kunnen nu niet worden afgesloten op basis van de opgewekte kWh, maar moeten op basis van een vast bedrag per jaar. Dit komt doordat in de Wet milieubelasting staat dat er geen energiebelasting hoeft te worden betaald als er op het dak wordt opgewekt "voor eigen rekening en risico van de eindgebruiker".

Bij een leaseconstructie heeft de leasemaatschappij (een deel van) de rekening en het risico en mag dus niet per kWh verrekenen. Dit brengt risico's met zich mee voor ontwikkelaars, waardoor veel grotere projecten niet plaatsvinden. Door het afsluiten van leasecontracten voor zonnepanelen op KWh-basis en het vrijgeven van de eis “voor eigen rekening en risico” in de Wet milieubelasting (of via tijdelijke beleidsregels) worden leasecontracten eerlijker, goedkoper en transparanter. Deze maatregel kan tot eind 2020 leiden tot 500 MWp extra geïnstalleerd vermogen en in 2020 een extra CO2-reductie ten opzichte van 1990 van minimaal 0,1 Mton.

tinyurl: link