Oplossing: Maak Ecoside strafbaar

Naar lijst

Omdat ecocide wettelijk is toegestaan, hebben grote bedrijven al jarenlang vrij spel. Ze werken al die tijd grenzeloos aan winstmaximalisatie, zonder dat ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de massale vernietiging die zij daarbij aanrichten. Het is van groot belang dat ecocide als misdaad wordt erkend, zodat zij die zich hier schuldig aan maken, er vergunningen voor verlenen en zij het voor het zeggen hebben (zoals staatshoofden, ministers en directieleden) persoonlijk ter verantwoor

Momenteel erkent het Internationaal Strafhof in Den Haag de volgende vier internationale misdaden:

  • · genocide
  • · oorlogsmisdaden
  • · misdaden tegen de menselijkheid
  • · het misdrijf agressie

Stop Ecocide Foundation voert campagne om ecocide als vijfde internationale misdaad aan dit rijtje toe te voegen. Zo wordt het strafbaar om onze planeet massale schade of vernietiging toe te brengen en beschermen wij onze kostbare ecosystemen. Ondersteun het juridische en diplomatieke werk dat nodig is om ecocidewetgeving te realiseren. Zorg voor meer zichtbaarheid, groter draagvlak en momentum, zodat deze belangrijke aanpassing van het internationaal strafrecht sneller gerealiseerd kan worden.

bekijk externe pagina

tinyurl: link