Oplossing: Meer gebruik olivijnzand

Naar lijst

CO2 Open (climatecleanup.org) is het venster op de opkomende sector van natuurlijke klimaatoplossingen zoals zeewierteelt, bossen en bodemverbetering.Aan het 40-puntenplan voegen we een oplossing toe met een groot potentieel die tegen 2020 veel CO2 kan opruimen: het gebruik van olivijnzand. Olivijn ruimt CO2 op door natuurlijke verwering, waarbij het reageert met CO2 en de koolstof zeer lang wordt afgevangen.

Olivijn is een mineraal dat in de wereld veel voorkomt (minimaal een kwart van de aardkorst). Door het tot zand te vermalen, wordt de natuurlijke verweringsreactie versneld. Taylor et al. (2016) schatten dat deze methode de CO2-concentratie in potentie met 30 tot 300 ppm kan verlagen (de huidige CO2-concentratie is ongeveer 415 ppm). In de Drawdown-studie (Paul Hawken, 2018) wordt olivijn genoemd als een veelbelovende klimaatoplossing. 

tinyurl: link