Oplossing: Meer halfverharding in de stad

Naar lijst

Richt de stad zo in dat het klaar is voor de klimaatverandering (vooral hevige regenval) en de transitie naar een groenere samenleving.

De klimaatverandering brengt hogere temperaturen en hevigere regenbuien met zich mee. Doordachte inrichting van de openbare ruimte dringt zich dan ook op. Duurzame renovatie van trage wegen met halfverhardingen met een koele toplaag en de capaciteit om water af te voeren, bieden een mogelijke oplossing. Met het oog op de klimaatproblemen is het belangrijk om wandel- en fietspaden waar mogelijk zo in te richten dat ze niet vatbaar zijn voor hoge temperaturen. “Halfverhardingen blijven te allen tijde koel en laten toe dat het water in de grond trekt waardoor de ondergrond niet verstoord raakt.

Vooral in stedelijk gebied, waar veel asfalt en beton wordt toegepast en de temperatuur gemiddeld een vijftal graden hoger ligt dan op het platteland, is dit de weg vooruit. Er bestaan veel verschillende soorten halfverharding, van kiezels en grind tot perzikpitten.

bekijk externe pagina

tinyurl: link