Oplossing: Minder N in de landbouw

Naar lijst

Stikstofkunstmest veroorzaakt ca. 8% van de landelijke ammoniakuitstoot en is goed voor een CO2eq uitstoot van bijna 2 Mton. De productie en gebruik van stikstofkunstmest veroorzaken zware klimaatschade door de uitstoot van lachgas, methaan en CO2. De schade aan de natuur door ammoniak en grond- en oppervlakte water door nitraat is groot. Kringlooplandbouw is de langetermijnoplossing, maar daar geeft Urgenda ons vele kortetermijnoplossingen. Ga naar hun website om ze allemaal te lezen. Besparing: 0.25 Mton per jaar.

tinyurl: link

Andere maatregelen