Oplossing: Regeling zonnepanelen en sanering asbestdak

Naar lijst

Realiseer de doeleinden rondom verwijderen van asbestdaken om zonnepanelen op die daken te kunnen plaatsen.

Voortzetting arrangement combinatie zonnepanelen met asbestdaken. Het kabinet wil dat in 2024 alle asbestdaken zijn verwijderd, maar recent heeft de Eerste Kamer nog geen wetgeving goedgekeurd om dit te regelen.

Wellicht kan de overheid het voor Nederlanders alsnog aantrekkelijk maken om de asbestdaken te verwijderen, door middel van provinciale voorschriften als "asbest weg, zon aan".

Bijvoorbeeld door de SDE + uit te breiden met deze optie. Ook wordt verwacht dat een dergelijk systeem kan leiden tot 500 MWp opgesteld vermogen tot en met 2020 en zorgt voor een extra CO2-reductie ten opzichte van 1990 van minimaal 0,1 Mton in 2020. De NVDE heeft een

uitgebreid overzicht gemaakt (LET OP: de NVDE is een betaalde pro biomassa lobby club voor de vervuilende energiemaatschappijen)

 

tinyurl: link