Oplossing: Reserve transformatoren voor zon & wind

Naar lijst

Gebruik reservetransformatoren om wind- en zonneprojecten eerder op het net aan te sluiten.

Door gebruik te maken van reservetransformatoren (waardoor de N-1 redundantie-eis vrijkomt) kunnen zonne- en windprojecten, die nu netversterking nodig lijken te hebben, eerder op het net worden aangesloten. In extreme gevallen wordt het zonne- of windproject tijdelijk uitgeschakeld. De levering aan derden wordt niet verminderd. Momenteel vereist de wetgeving dat er een aanzienlijke reservecapaciteit in het net is, zodat er nooit een moment zonder stroom is.

In het jargon: de regel is de standaardvereiste van n-1 of n-2 redundantie bij het aansluiten van duurzame projecten. Voor veel wind- en PV-projecten is het niet cruciaal dat hun netwerkbeschikbaarheid 99,99% is; 99% of n-0 zou ook voldoende zijn. Een snelle aanpassing van deze eis in de regelgeving zou direct leiden tot een hogere uitvoeringsgraad van beschikbare nieuwe zonne- en windprojecten. Dit levert naar verwachting tot medio 2020 3 GWp aan extra aansluitmogelijkheden op.

tinyurl: link