Oplossing: Salderen: Eigen Opwek Eerst

Naar lijst

Hoe kun je het beste omgaan met de nieuwe salderingsregels (na 2023) voor zonnepanelen? Hoe kun je, zelfs na 2031, je energierekening minimaliseren?

Gelukkig heeft het kabinet al besloten dat de verrekening niet wordt stopgezet in 2020 of 2021, maar wordt voortgezet tot 2023 en daarna geleidelijk afgebouwd. Dat is fijn, want het geeft zekerheid en zorgt ervoor dat mensen weer durven te investeren. Dan kan de markt voor zonne-energie nog sneller groeien. De groei van Zon-PV in 2018 was ruim 1,4 GWp. In 2019 zal naar schatting 2 GWp worden geïnstalleerd. Als dit in 2020 doorgaat, gaan we eind 2019 naar 6,3 GWp en eind 2020 ruim 9 GWp (schatting Nederlands Nieuwe Energie Onderzoek), hoger dan de kabinetsdoelstelling.

Als de saldering doorgaat, zou 7 GWp in 2020 ook gemakkelijk haalbaar moeten zijn. Dus 1 GW extra zonnekracht in vergelijking met bestaande doelen. Dit leidt tot een extra reductie van circa 0,4 Mton. Dit wordt berekend met het Energietransitiemodel. Een scenario met 7 GWp zon op het dak wordt vergeleken met een scenario met 6 GWp zon op het dak. Deze extra GWp resulteert in een reductie van 0,4 Mton aan CO2-uitstoot (470 g / kWh opgewekt met de extra zon). Bij deze berekening zijn alleen veranderingen in de zon op daken aangenomen. Als ook de rest van het energiesysteem verandert, heeft dat ook gevolgen voor de impact van extra zon op daken. Als de extra zon-pv op daken er bijvoorbeeld voor zorgt dat een kolencentrale (600 - 1050 g / kWh) minder gaat draaien, kan de extra reductie oplopen tot 0,9 Mton.

tinyurl: link