Oplossing: Stimulering collectieve zonnesystemen

Naar lijst

Versnel zonne-energie op collectieve daken te door middel van een tijdelijke invoedingssubsidie ??van € 0,10 per kWh voor een periode van twee jaar.

Ook woningcorporaties, particuliere verhuurders en VVE's willen zonnepanelen op hun daken leggen. Dat is voor hen te ingewikkeld met de huidige regelgeving zoals het zogenaamde "postcode regime".

Ook in de EU is expliciet gesteld dat burgers in gestapelde bouw dezelfde toegang tot zonne-energie zouden moeten hebben als mensen in een landgebonden woning ("winterpakket").

Om beide redenen en om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen, zou het daarom goed zijn om zonne-energie op collectieve daken te versnellen door middel van een tijdelijke invoedingssubsidie ??van € 0,10 per kWh voor een periode van twee jaar. De "contractspartij" is de woningcorporatie, verhuurder of VVE. Zij kunnen het inkomen eerlijk over de bewoners verdelen en (een deel van) de kosten verrekenen via de servicekosten en / of de huur. Deze maatregel zou tot eind 2020 kunnen leiden tot MWp extra opgesteld vermogen en in 2020 een extra CO2-reductie ten opzichte van 1990 van minimaal 0,1 Mton.

tinyurl: link