Oplossing: Tel zonnepaneel altijd mee in energielabel

Naar lijst

Verander de wetgeving rondom meetellen van zonnepanelen in het energielabel.

Wanneer een dak door een andere partij dan de gebouweigenaar wordt gebruikt voor een zonneproject, telt de PV-installatie niet mee voor het energielabel van het gebouw. Dit maakt gebouweigenaren terughoudend om dakruimte beschikbaar te stellen: ze willen er in een later stadium liever een eigen project op ontwikkelen. Dit veroorzaakt een netto vertraging. Als de zonnepanelen op een dak altijd kunnen meetellen voor het energielabel, wie ze ook op dat dak heeft neergelegd, kan dat tot eind 2020 leiden tot 500 MWp extra geïnstalleerd vermogen en in 2020 een extra CO2-reductie ten opzichte van 1990 van tenminste 1990 0,1 Mton.

tinyurl: link