Oplossing: Verbod op recreatief gebruik lachgas

Naar lijst

Lachgas (N2O, lachgas) is een zeer sterk broeikasgas: 1 kilo lachgas heeft volgens de laatste inzichten hetzelfde effect als 265 kilo CO2 (zie tabel hiernaast en ook Milieu Centraal).


Het komt onder meer vrij uit met kunstmest of dierlijke mest bemeste grond. Het wordt ook gebruikt als anesthesiegas in anesthetica en in motoren om het motorvermogen te vergroten.

De lachgaspatronen en ballonnen die gebruikt worden "in de recreatieve sfeer" liggen namelijk massaal op de grond in steden, op festivalterreinen en op allerlei andere plekken waar mensen samenkomen om te feesten. Steeds meer auto-ongelukken lijken echter verband te houden met het gebruik van lachgas. En dat lachgas een sterk broeikasgas is, is overduidelijk. De toename van de invoer van lachgas blijkt vrijwel geheel toe te schrijven aan 'recreatief gebruik'. Dat is 500 ton lachgas extra en dat staat gelijk aan 0,1 Mton extra CO2-eq-uitstoot. De overheid kan jaar na jaar 0,1 Mton-uitstoot verminderen als deze vorm van lachgasgebruik wordt teruggedrongen.

 

tinyurl: link