Oplossing: Zomerwarmte voor de winter

Naar lijst

Sla zomerwarmte op in een buffervat voor de koude seizoenen en werk meer met warmtepompen om zo geen aardgas meer nodig te hebben.

Hocosto biedt de mogelijkheid om hele wijken aardgasvrij te krijgen. Warmte wordt opslagen in een ondergronds buffervat met aluminium draagconstructie. In de zomer wordt het water met zonnecollectoren op de daken verwarmd. Dit water wordt opgeslagen in het buffervat. Een deel wordt direct gebruikt in huis bij warm water gebruik. Het overige water wordt opgeslagen in een buffervat voor de koude seizoenen. Een warmtepomp kan bij strenge winters bijspringen, al is dit in de praktijk nauwelijks nodig. In de zomer koelt de warmtepomp het huis.

Een lage temperatuurdistributiesysteem is nodig in het huis. Met de toevoeging van zonnepanelen kunnen deze wijken ook nog eens volledig zelfvoorzienend worden. Deze maatregelen is niet rendabel voor individuele huizen, tenzij men open staat voor een lange terugverdientijd (gemiddeld 15 jaar). Voor wijken zijn de kosten echter lager waardoor deze maatregel een goede toepassing is om wijken van het gas af te krijgen. Het systeem is succesvol getest op zand-, klei- en leemgronden. Er is nog geen ervaring met veengronden. Het mag worden geplaatst in drinkwatergebied en een ingebouwd drainagesysteem voorkomt dat er water bovenop het buffervat blijft liggen. Het systeem vraagt om voldoende ruimte dus kan niet in drukke stedelijke gebieden worden toegepast. Hierdoor wordt ook voorkomen dat dit systeem te veel wordt toegepast waardoor er teveel water wordt onttrokkken aan het grondwater. In Vlieland worden 38 huizen aardgasvrij gemaakt met dit systeem. Urgenda werkt mee aan dit project. In Nagele wordt een hele wijk volledig klimaatneutraal gemaakt met dit systeem. Een andere leverancier van vaten voor warmteoplsag is Ecovat  

bekijk externe pagina

tinyurl: link