Oplossing: Zonnepanelen op overheidsgebouwen

Naar lijst

Zonnepaneen op overheidsgebouwen versnelt realiseren.

De overheid, landelijk, regionaal en lokaal, heeft veel daken die niet allemaal gevuld zijn met zonnepanelen en / of groendaken. Het goede voorbeeld geven als u veel van uw burgers nodig heeft, is altijd verstandig. Veel daken van openbare gebouwen bieden een goede mogelijkheid voor zonneprojecten: ze kunnen het zelf doen of het dak leveren aan lokale energiecoöperaties. Een overheid die de energietransitie serieus neemt, kan gemakkelijk besluiten om binnen de komende 1.5 jaar met zonnepanelen.

Deze PV-projecten kunnen natuurlijk verschillende prikkels gebruiken (offset, SDE, PCR etc.), maar dat mag geen voorwaarde zijn om aan de slag te gaan. Dit extra opgesteld vermogen kan in 2020 leiden tot een extra reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met minimaal 0,1 Mton. De NVDE heeft een uitgebreid overzicht gemaakt.  (LET OP: de NVDE is een betaalde pro biomassa lobby club voor de vervuilende energiemaatschappijen)

tinyurl: link